بنر تاکسی کو

درباره ما

تاکسی کو

قوانین تاکسی کو

- کلیه ضوابط و قوانین این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین سایت متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد .

- اطلاعات کاربر نزد سایت محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده کاربر می باشد و سایت هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد.

- کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب سایت تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان سایت از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک سایت ، فاقد اعتبار بوده و سایت هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید.